Какво ни отличава

7 неща, които отличават Кредит Инкасо:

  1. Като субект, специализиран в събирането на трудни вземания, сме готови да приемем за обслужване, в рамките на събирането на вземания като услуга до 5000 нови заявки месечно.
  2. Активно подкрепяме нашите Клиенти при ефективното обслужване на бизнес процесите, свързани със събирането на вземания, на всеки етап от цикъла на живот на вземанията – както в рамките на извънсъдебното събиране на вземания, действията по преструктуриране, така и правното събиране на вземания.
  3. Реализираме както краткосрочни процеси, така и дългосрочно управление на вземанията по схеми, съгласувани с Възложителя, гарантирайки стандарти за сигурност на най-високо ниво.
  4. Използвайки съвременни технологии, значително увеличаваме ефективността по отношение на стандартните решения. Достигаме до длъжника с използване на всички комуникационни канали.
  5. Благодарене на функционалната система за докладване, позволяваща подробен анализ на резултатите и динамично управление на цикъла на кампанията, гарантираме оптимизация на действията и пълен оперативен контрол.
  6. Извършваме комплексни услуги в областта на извънсъдебното събиране на вземания, с използването на действия за постигане на взаимно съгласие, провеждане на процеси по преструктуриране.
  7. Всички действия реализираме на базата на Принципи за добри практики.