Как работим

Как подкрепяме нашите Клиенти?

Кредит Инкасо е преди всичко:

 • Висока ефективност на предприеманите действия.
 • Комплексни решения с измерими ефекти.
 • Най-добри практики, подпомагани от най-новите технологии.
 • Опитен екип, съставен от квалифицирани специалисти.
 • Практика в обслужването на вземания от различни източници.
 • 12 години опит на пазара. 

Предлагаме:

 • Установяване на контакт с длъжника с използване на различни канали за комуникация – кол център, sms, изпращане на кореспонденция (в това число също и електронна), за избрани случаи събиране на вземанията с посещения на място.
 • Разработване на образци, приготвяне и изпращане на всякакъв вид кореспонденция.
 • В случай на липсата на контакт – традиционно издирване (skip tracing), за избрани случаи на място.
 • Извършване от името на Клиента на действия по преструктуриране, сключване на споразумения/спогодби в областта на изплащането на вноски, обхващащи спирането на начисляване на лихви и/или опрощаване на част от сумата на вземането при определени условия, съгласно определена схема и обхват на компетентност.
 • Правно представителство при дела, при които ще бъде взето решение за започване на принудителното събиране отново.