Три стъпки за сключване на споразумение

Получили сте писмо от Кредит Инкасо? Не се страхувайте!

1. Получили сте писмо от Кредит Инкасо? Не се страхувайте!

Получили сте писмо от нас? Това е добре, благодарение на това имате шанс да разрешите финансовите си проблеми без излишни разходи и нерви, свързани с тях. Кредит Инкасо предлага доброволно уреждане на неплатени задължения, затова колкото по-бързо се свържете с нас, толкова по-добре. Сътрудничество с Кредит Инкасо гарантира изплащане на дълга без стартиране на съдебно производство и принудително изпълнение, благодарение на което няма да имате допълнителни разходи, свързани с това. Ние разбираме човешките проблеми и със сигурност ще намерим компромис.

Прочеттете внимателно нашата кореспонденция.

2. Прочеттете внимателно нашата кореспонденция.

Много е важно подробно да се запознаете със съдържанието на писмото и информацията, която се съдържа в него. Ако не Ви е ясно всичко, не се притеснявайте, нашите консултанти ще отговорят на всички зададени въпроси. Дори ако не сте в състояние веднага да погасите целия дълг – помислете за реални срокове и размер на вноските и ги предложте на консултанта. Свържете се с нас. Най-удобно ще бъде да ни се обадите: 02 414 59 00. Не се притеснявайте, нашите консултанти са професионалисти и заедно ще намерим изход от всяка ситуация.

Свържете се с нас. Заедно ще намерим решение.

3. Свържете се с нас. Заедно ще намерим решение.

Ако след като получите нашето писмо ни се обадите по телефона, това ще бъде във Ваш интерес. Демонстрирането на желание за сътрудничество може да послужи като предпоставка за сключване на споразумение. Нашите специалисти ще Ви помогнат да определите най-изгодните условия за погасяване така, че това да не наруши драстично баланса на бюджета Ви, а кредиторът също да бъде удовлетворен. Обадете се и започнете да ни сътрудничите.