Документи

По-долу ще намерите най-важните документи

 

 

Декларация за промяна на адрес:

Много е важно да ни уведомите, когато променяте адреса си с цел да запазим непрекъснатостта на контакта. Изпратете ни ги по пощата на адрес:

„Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ” ЕАД, ул. „Матей Преображенски” бл. 386, секция Б, София 1336

изтегляне попълнете и изпратете

 

Пълномощно:

Ако искате да определите пълномощник, който ще Ви представлява при контактите с „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ“ ЕАД, попълнете този документ и го изпратете на адрес:

„Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ” ЕАД, ул. „Матей Преображенски” бл. 386, секция Б, София 1336

изтегляне попълнете и изпратете

 

Искане за слкючване на споразумение

Искате да разсрочите дълга си на вноски и да подпишете споразумение? Попълнете документа и го изпратете на адрес:

България, гр. София 1336, ж.к. Люлин 3, бл. 386, секция Б;

изтегляне попълнете и изпратете

 

Заявление за встъпване в дълг:

Близък човек е готов да Ви помогне в погасяване на Вашето задължение? Попълнете документа и го изпратете на адрес:

България, гр. София 1336, ж.к. Люлин 3, бл. 386, секция Б;

изтегляне попълнете и изпратете