Възложи ни събиране на вземания

biznes2

Успешно събираме трудни вземания

Кредит Инкасо предлага реализация на пълния процес по събиране на вземания или негови избрани елементи, в зависимост от нуждите на Клиента. Понастоящем групата предприятия Кредит Инкасо управлява вземания, чиято номинална стойност възлиза на около 1 милиард евро.

Всеки пакет от вземания, възложен ни за събиране, се подлага на подробен анализ, въз основа на който планираме индивидуални пътеки за събиране на вземанията за отделните сегменти на вземанията. Тези действия ще гарантират на клиента максимално увеличение на получените приходи, при едновременна оптимизация на разходите, което е приоритет за нас.

Готови сме също така да предложим на потенциалните инвеститори инструменти за инвестиции в портфейли от необслужвани вземания (NPL) - дружество със специално предназначение (SPV) за инвестиции и да управляваме (Asset Management) пакетите вземания, закупени както в Полша, така и в Румъния, Русия и България.