Как работим

Как подкрепяме нашите Клиенти?

Кредит Инкасо е преди всичко:

 • Висока ефективност на предприеманите действия.
 • Комплексни решения с измерими ефекти.
 • Най-добри практики, подпомагани от най-новите технологии.
 • Опитен екип, съставен от квалифицирани специалисти.
 • Практика в обслужването на вземания от различни източници.
 • 12 години опит на пазара. 

Предлагаме:

 • Установяване на контакт с длъжника с използване на различни канали за комуникация – кол център, sms, изпращане на кореспонденция (в това число също и електронна), за избрани случаи събиране на вземанията с посещения на място.
 • Разработване на образци, приготвяне и изпращане на всякакъв вид кореспонденция.
 • В случай на липсата на контакт – традиционно издирване (skip tracing), за избрани случаи на място.
 • Извършване от името на Клиента на действия по преструктуриране, сключване на споразумения/спогодби в областта на изплащането на вноски, обхващащи спирането на начисляване на лихви и/или опрощаване на част от сумата на вземането при определени условия, съгласно определена схема и обхват на компетентност.
 • Правно представителство при дела, при които ще бъде взето решение за започване на принудителното събиране отново.

Logo Kredyt Inkaso S.A.

„Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ” ЕАД

ул. „Матей Преображенски” бл. 386,
секция Б

София 1336

Абонамент